Scampi er ikke scampi!

Det er sørgelig så å si hver uke å lese norske matskribenters omtale av ”scampi”, som altså ikke er scampi. Eller å få servert oppdrettsreke på restaurant, når du har bestilt kreps. Eller i butikken!

På bildet over; scampi og kamskjell, ledsaget av en Franciacorta Satèn(Ricci Curbastro). Italias svar på Champagne. Dessverre ikke i polets hyller pr. i dag.

13. mai1707, i Råshult i Sverige, ble det født en gutt som mange år senere skulle få stor betydning for dyr og planter over hele verden. Hans døpenavn var Carl Nilsson Linnaeus, men han brukte selv det latiniserte navnet Carolus Linnaeus. I 1761 ble botanikeren, zoologen og medisineren adlet, og tok navnet Carl von Linné. Hans store oppgave i livet ble å innføre kategorier for å klassifisere artene. Han klassifisert i alt 800 planter og 6 000 dyr! Familien hummer og sjøkreps kalte han i 1758 for Nephrops og arten sjøkreps for Nephrops Norvegicus, enkelt oversatt, norsk sjøkreps. Nephrops Norvegicus er altså det latinske navnet, og må vi vel si; vårt latinske artsnavn (sammen med Rattus Norvegicus, som vi som kjent ikke spiser her i landet).
I andre land ble sjøkrepsen gitt egne navn. I Frankrike heter den langoustine, i Tyskland Kaisergranat, i Spania cigala. I Sverige sier man havskräfta, -og i Danmark jomfruhummer. Det engelske ordet er Norway lobster. Hva er så navnet i Italia? Jo, der heter den SCAMPI, (det offisielle italienska navnet) et navn som brukes over hele verden, på verdens kanskje beste skalldyr. (England har lovfestet at ordet scampi er det italienske ordet for sjøkreps).
Mange år etter at Linné døpte sjøkrepsen, oppfant en smart kjøkkensjef i USA en ny rett, som han kalte Scampi Fritti. Direkte oversatt betyr det fritert sjøkreps. Det var bare det at han ikke brukte sjøkreps, men en reke fra Østen, i retten. Han kjøpte altså en billig reke fra Østen, og utga den for å være en langt dyrere kreps fra vesten. Sagt på en annen måte; han tok en art og utga den for å være en helt annen. I USA bruker de i dag ofte betegnelsen shrimp scampi. En selvmotsigelse, siden det jo oversatt betyr rekekreps, og altså er tigerreker.

Oppdrettsreker fra østen har aldri vært, er ikke, og kan aldri bli scampi. Bakerst på bildet scampi, foran oppdrettsreker.

Så mange år senere kommer tigerreker eller kongereker til Norge (Penaeus monodon). Til å begynne med under de riktige navnene. Men så skjedde det noe; smarte eksportører skifter navnet til Scampi. Importørene går på limpinnen(eller ser de et potensial her?), og den nye norske scampien er et faktum. Så kommer alle her hjemme etter, uten den minste tanke på å kvalitetssikre produktet eller navnet. Svenskene har sine tigerräkor og jätterekor, danskene sine tigerrejer og kæmperejer. Men her selges rekene som scampi over det ganske land.
Dette skriver Yngve Ekern i Aftenposten om tigerreker på bloggen sin, her noe forkortet, og ordet scampi er byttet ut med tigerreker:
Oppdrettsanlegg er hovedårsak til at halvparten av verdens mangroveskog er hugget. Mangrove er svært viktig i økosystemet og beskytter mot storm og oversvømmelse.
I tillegg fordriver anleggene viktig risproduskjon på en måte som ikke lar seg reversere.
• Oppdrettsindustrien er en enorm grisebinge som bruker masse pesticider, gifter som både ødelegger miljøet og er helsefarlig for innbyggerne.
• Viltfanget tigerreke blir tatt med trål som harver ned korallrev og drar med seg en drøss truede arter i såkalt bifangst, blant annet kverkes en kvart million havskilpadder årlig. Skilpaddene er i ferd med å bli borte, etter å ha ruslet fredelig rundt i over 100 millioner år.
• Foredlingen av tigerreker foregår i fabrikker som likner arbeidsleire. Det er flere steder avdekket slaveliknende forhold og barnearbeid.

Men tilbake til norsk ”scampi”. Findus ser ut til å ”skjønne” problemet. De lager egne ”latinske” navn på produktene sine, i fine brosjyrer. Scampi blir til ”garanteus nappus”, og Scampi Gourmet til ”smakusrikus fingerus matis”. Ikke så helt lett å finne disse produktene blant Linnés arter! Men det er vel også meningen. For med riktig latinsk navn ville jo dette blitt oppdaget.
De andre følger etter, Rema selger sjøkreps i fine forpakninger som frosne sjøkreps, med riktig latinsk navn. Men, samtidig selger de reker som Scampi i andre forpakninger. En henvendelse til Eksportutvalget for fisk blir besvart med: Hm, interessant! Og merkelig nok, på plakaten over sjømatprodukter fra eksportutvalget(tidl. Opplysningskontoret for fisk) som henger i mange fiskedisker, glimrer sjøkrepsen med sitt fravær. Den er simpelthen ikke med!

Scampi og sjøtunge, kjøpt i fiskebutikken i Iseo, Nord Italia. To gode produkter, her ledsaget av en hvit Terre di Franciacorta.

Kjøkkensjefer over det ganske land, uavhengig av stjerner, trykker ”scampi” til sitt bryst. Ingen tar til motmæle eller forsvarer vårt norske prestisjeprodukt. Varekunnskap er uinteressant, både for importører, kjøkkensjefer, matskribenter og matgiganter.

Dette er scampi! Helt riktig benevnt med det latinske Nephrops Norvegicus, det italiensk, franske og spanske navnet! Det må dansker til for å forstå verdien av dette kanskje verdens beste “norske” skalldyrprodukt.

Men, leter man lenge nok finner man av og til lyspunkter. Enkelte få steder får man kjøpt ferskfrosset Scampi(Nephrops Norvegicus), flott pakket og med godt lesbare navn på pakken: Scampi Interi, Langoustines og Cigales. Altså helt riktig. Danskpakket selvfølgelig!
Det er sørgelig så å si hver uke å lese norske matskribenters omtale av ”scampi”, som altså ikke er scampi. Og, det er kanskje bedre å informere om hva scampi egentlig er, enn å fraråde nordmenn å spise det. Da fratar man dem jo også gleden ved å spise kanskje verdens beste skalldyrprodukt utenfor landet. For utenfor Norge er i hovedsak scampi scampi! Kanskje heller ikke så lurt å servere en italiener på besøk i Norge ”scampi”. En oppdrettsreke er jo ikke en villfanget sjøkreps! Dette er rett og slett for dårlig.
Er det ett produkt som fortjener et merke av et eller annet slag, så må det være det norskeste norske av alle matråvarer; vår egen Nephrops Norvegicus! Gjerne lovfestet at det italienske navnet er scampi. Som i England.

Vist 994 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Dessverre er det en tendens til å godta salgbare navn i Norge uansett hvor gale de er, bare man ikke blir (fysisk) syk av dem. På sjømatfronten ellers svindles vi stadig av crabsticks, som ikke har mye med krabbe å gjøre.

Selv om «Norway lobster» er offisielt engelsk navn på sjøkreps, brukes nok «Dublin Bay prawn» stadig oftere — ihvertfall på De britiske øyer.

Og siden vi er inne på amerikansk matspråk: Er det ikke komisk hvordan de har tatt i bruk det franske entrée om middagens hovedrett?

Nye bilder