Telemarksfe, -et hyggelig besøk!

Onsdag 10. mai besøkte vi Gina Rui Oxum og Tor Isak Oxum som driver gård i den vakre Gjerpensdalen øst for Skien sentrum.
Med både Telemarkskuer, sauer, hester, høns og ulike ender, og eiernes fokus på dyrevellferd, tradisjoner og gode blikk for enkeltindividet er dette en gård det er moro å besøke for oss som ikke så ofte har fjøslukt i klærne.

Som byboer og nygjerrig forbruker er det stor stas å få lov å komme inn i det harmoniske fjøset og hilse på staslige kuer som gomler fredfullt på kveldsmaten. Å få innblikk i daglige rutiner, stell av kalver, behandling av fòr og håndtering av slakt skaper respekt for faget og en svært viktig yrkesgruppe som færre og færre har nærkontakt med.

For oss i Telemark hadde besøket også en annen dimensjon; de site ukers statestikk for rasen viser at vi kun har 333 avelsdyr igjen av rasen her i landet. Dette bekrefter i høyeste grad rasens status som utryddingstrua! Som leder av Landslaget for Telemarsfe arbeider Gina og hennes medlemmer hardt for å kunne sikre en fortsatt levedyktig rase, men bestanden må opp i over 1000 individer for å kunne regnes som reddet, så veien er ennå lang. En viktig del av arbeidet som pågår er et embryo-prosjekt som sikrer nytt avelsmateriale, rekruttering av unge bønder med bl.a. plassering av telemarkskuer på landbruksskolene våre, og det å få ordinære melkebønder til å ha ei ku eller to på båsen.

Det store og viktige spørsmålet vi som Slow Food-medlemmer bør stille oss er hvordan vi som forbrukere kan bidra i dette arbeidet. Den hyggelige konklusjonen her er at vi kan hjelpe til ved å etterspørre og spise produkter i fra kua! Vår eminente kokk Hanne Frostad i fra spisestedet Hanne på Høyden i Bergen lovpriser de gamle husdyrrasene med tanke på smaksrikdom og opplevelse! Flere kokker må få muligheten til å oppdage disse unike råvarene og heve kuas status og renome! Dette kan vi som organisasjon også hjelpe til med ved å skape møter mellom kokker og bønder. I dag utklasses kua fullstendig i den ordinære volumproduksjonen da melkemengde og kjøttfylde ligger langt under snitt. Dette må endres da råvarene hører hjemme i en helt annen kvalitetsdivisjon! I tillegg til disse tiltaka har Slow Food Telemark også startet arbeidet med å få kua definert inn i Smakens Ark, en svært viktig del av det internasjonale Slow Food sitt arbeid som nettopp kan bidra til å sikre vårt sårbare mangfold av unike arter og sorter som er utkonkurert av det industrialiserte landbruket.

Så selv om ikke oppmøte var det største denne kvelden, var utbyttet stort med tanke på det å starte de gode og konstruktive dialogene mellom matprodusenter og oss forbrukere! Dialoger som kan bidra til handling og tro på at det nytter når vi går sammen! Og ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en smak av kua!

Ellen Dagsrud, Slow Food Telemark

Vist 644 ganger. Følges av 1 person.

Nye bilder