Viser arkivet for stikkord økologisk

Alternativ tapping og omsetning av økologisk melk i Grenland

Kuer. Foto: Aud Torild Stensrød, Fylkesmannen i Telemark

Hei!
Vi har med dette den glede å invitere deg til et lite orienteringsmøte om status for prosjekt “Alternativ tapping og omsetning av økologisk melk i Grenland”

Torsdag 3. april kl 20.00 i Keims gård, Tordenskioldsgate 6 i Porsgrunn

Øko-bonde Kim Erik Ellingsen orienterer om status pr 1. april. Se ellers tekst under.
Enkel bevertning. Vellkommen!

Beste hilsen styret i
Slow Food Telemark
V/Ellen Dagsrud

Norsk landbruksrådgiving Østafjells har sett på mulighetene for om økologisk melk fra Grenland kunne tappes og omsettes lokalt.
(Tekst i fra Fylkesmannen i Telemark sine nyhetssider, pr 30.10.2013)
Ettersom det produseres om lag en million liter økologisk melk i Grenland innenfor en radius på 20 km, ønsket Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLR Ø) å se på mulighetene for om noe av denne melka kunne tappes og omsettes lokalt. Bedre var det heller ikke at denne melka som i dag blir produsert økologisk, ikke blir omsatt økologisk på grunn av for stor økologisk melkeproduksjon totalt i deler av TINE sitt distrikt.

NLR Ø gikk i gang med en omfattende kartleggingsundersøkelse, hvor økologiske melkeprodusenter ble kontaktet og fulgt opp over en kortere periode. Kartleggingen besto av å finne ut om interessen for lokal tapping og omsetning var tilstede hos melkebøndene, om det var et marked blant forbrukerne, og om det var økonomisk lønnsomt å foreta en slik oppstart med de investeringer som var påkrevd.

Oppsummert konkluderte kartleggingsundersøkelsen med at ideen er god og at det er tilstrekkelig med økologisk melk i området. Det skal relativt små investeringer til for å få et lokalt meieri opp å gå. Videre at forbrukertrender peker i retning av at tiden er riktig for å satse på lokal og økologisk mat. På den andre siden pekes det på om produsentene er villige til å satse pga. den merbelastning arbeidsmessig det vil medføre, om det finnes fagkompetanse på omsetting, markedsføring og meieridrift, og til slutt om prisen på distribusjon av produktene blir til å leve med. Avslutningsvis ønsket produsentene som deltok i arbeidet å gå videre med arbeidet hvor målet er å få til og komme i gang med et lokalt anlegg.

Suksess på Lifjellstua


Akkurat klokken kvart på åtte satte 21 forventningsfulle Slow Food-medlemmer seg til bords for å innta kjøkkensjef Erwins Hartls 9-retters meny. Vi viser deg en kort billedkavalkade fra denne svært så smakfulle middagen, hvor langt de fleste følte seg både mette og gode da sofaen ble inntatt, for en god kopp kaffe, og kanskje et lite glass cognac og en sigar eller sigarettblås, det siste selvfølgelig utendørs.


Les mer…